สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx