องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
7 datasets found
Order by :
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 - 2566
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ประกาศผลการดำเนินงานรอบ63รอบ6เดือนประจำปีงบประมาณ2563
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สินค้าชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ ฝาชี เป็นการจักสาน ของตำบลหน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ ประจำปี งบประมาณ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลบุคลากร อบต.หน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url