ข้อมูลบุคลากรhttp://www.naprathad.go.th/manage.php - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลบุคลากรhttp://www.naprathad.go.th/manage.php
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูลบุคลากร อบต.หน้าพระธาตุ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลบุคลากรhttp://www.naprathad.go.th/manage.php
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 86e94848-391f-42a3-a0a7-a1f906dd21be
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางทรายทอง มีสำราญ
Contact Email Wilaiwannemfem@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show