แหล่งท่องเที่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งท่องเที่ยว
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ (สักการะหลวงพ่อผุย)

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0ba6886b-1c21-4685-a79a-8e0151cb448d
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ระบบเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางทรายทอง มีสำราญ
Contact Email Wilaiwannemfem@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สินค้าชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ ฝาชี เป็นการจักสาน ของตำบลหน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-ธันวาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-ธันวาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv