พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 12bdf6dd-8183-47b4-a3bc-103835703448
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags sinkhole พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
Visibility Public
Dataset create date July 19, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายศักดา ขุนดี
Contact Email sakdak@dmr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
พื้นที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ (1: 250,000 ) ได้จากการประเมินแผนที่ธรณีวิทยาที่มีหินปูนรองรับของประเทศไทย
Last update dataset : March 12, 2024  
api docx url