ค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
Rating
Organizations : การกีฬาแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 25a3c839-3760-46b4-8646-d0de1ebcbfc4
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬา กีฬามวย ค่ายมวย มวย
Visibility Public
Dataset create date May 10, 2022
Maintain date May 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย
Contact Email tossapon.c@sat.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source การกีฬาแห่งประเทศไทย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Created date 2022-05-10
Last updated date 2022-05-10
High Value Dataset No Show
Related
การอ่าน หมายถึง การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช่วงเวลาพัก ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json xlsx
การออกกำลังกายหมายถึง หมายถึง การกระทำใดๆ ที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
การอ่าน หมายถึง การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช่วงเวลาพัก ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json xlsx