Text Size | A   A   A
การกีฬาแห่งประเทศไทย
5 datasets found
Order by :
รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และข้อมูลที่ตั้งของสมาคมฯ
Last update dataset : June 6, 2022  
csv
ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ข้อมูลตำแหน่ง ฝ่ายงาน กอง และงาน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง
Last update dataset : May 25, 2022  
csv
ข้อมูลค่ายมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
Last update dataset : May 10, 2022  
csv
ข้อมูลกิจกรรมกีฬา การแข่งขันกีฬาในประเทศไทย
Last update dataset : May 9, 2022  
csv
รายการข้อมูลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ตั้งของสมาคม สาขาของสมาคม และรายละเอียดข้อมูลการติดต่อสมาคม
Last update dataset : April 27, 2022  
csv