การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
Rating
Organizations : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th

Data source cannot be displayed.
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับ อบต. และเทศบาลทั่วประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key c70ab9f8-456b-4a34-a9e1-4660b324003b
Tags royalty report การรับชำระค่าภาคหลวง จัดสรรค่าภาคหลวง รายงานค่าภาคหลวง องค์กรปกครองท้องถิ่น อบต เทศบาล
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มจัดเก็บรายได้ กองบริหารสัญญาและ สัมปทานปิโตรเลียม
Contact Email data@dmf.go.th
Objective แผนปฏิรูปประเทศ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มีเงื่อนไข เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแพร่ทาง website ของกรม
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  จำนวนโครงการและงบประมาณที่อบต./เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  Last update dataset : August 12, 2023  
  xlsx
  ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
  Last update dataset : June 29, 2023  
  api
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
  Last update dataset : June 16, 2023  
  api