แผนพัฒนาท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key faf16ab2-664f-4076-8bc8-02593d26e857
Tags ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ
Visibility Public
Dataset create date April 17, 2024
Maintain date April 17, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 อบต.ทุ่งมะพร้าว
Contact Person องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
Contact Email thungmaphrao73101@gmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ตำบล
Data Source การประชาคมตำบล
Data Format
  • Database
  • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://www.thungmaphrao.go.th/storage/uploads/170830921042.pdf
Data Language ไทย
Created date 2023-02-09
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api