จำนวนกรอบลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนกรอบลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

กรอบอัตรากำลำลัง

Data source cannot be displayed.
จำนวนกรอบลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9eb859d8-3bd3-437a-a59a-64bf3f6a2409
Tags สถิติทางการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานการลูกจ้าง
Contact Email epd.bma@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานการเจ้าหน้าที่
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่ทราบ
Data Language ไทย
Created date 2023-05-30
Last updated date 2023-05-01
High Value Dataset Show
Related
กรอบอัตรากำลัง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น
Last update dataset : September 7, 2023  
csv