แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
facebook   twiter

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c957fe38-ba43-4a20-a706-6e37899a3f78
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ตำบลนาโส่ นาโส่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อบต.นาโส่
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมยศ วิเชียรชาติ
Contact Email palad@naso.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน...
Last update dataset : June 12, 2024  
json
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
Last update dataset : June 10, 2024  
api
ฐานข้อมูลตลาดตำบลทุ่งมะพร้าว
Last update dataset : May 30, 2024  
api