ข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
facebook   twiter

การขออนุญาตและการดาเนินการที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5a840349-6c1e-4181-be11-829eb8ec2492
Groups การศึกษา
Tags ยุทธภัณฑ์
Visibility Public
Dataset create date February 14, 2020
Maintain date January 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ชัยยะ ก้อนทอง
Contact Email uncle_pop@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ประชาชนทั่วไป
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
สถิติการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม, พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี...
Last update dataset : September 24, 2021  
csv