เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลเส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)

Data source cannot be displayed.
เส้นทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ(เรือหางยาว)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cce0a45e-14dd-4094-a3f8-036e778481d5
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร คลองแสนแสบ เส้นทางเรือ
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : May 10, 2023  
csv
ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json
พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณไม้น้ำ...
Last update dataset : July 26, 2022  
csv json