คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป

Data source cannot be displayed.
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 968664ee-ebba-40a2-8f4f-307261c01da2
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags คู่มือ ซื้อของ ที่ระลึก อาหารแปรรูป
Visibility Public
Dataset create date September 27, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
Contact Email ganlanya.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
Last update dataset : September 12, 2023  
url pdf
วิธีการจัดทำข้อมูลสถิติและประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน)
Last update dataset : September 6, 2023  
pdf
ข้อมูลคู่มือการสำรวจทรัพยากรป่าไม้
Last update dataset : August 15, 2023  
pdf