คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป

Data source cannot be displayed.
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 968664ee-ebba-40a2-8f4f-307261c01da2
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
คำสำคัญ คู่มือ ซื้อของ ที่ระลึก อาหารแปรรูป
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กันยายน 2561
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
อีเมลผู้ติดต่อ ganlanya.p@dasta.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2566  
pdf jpeg url
คู่มือผู้ใช้งาน ckan
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
url
คู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
pdf