รายงานด้านความปลอดภัย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานด้านความปลอดภัย
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านความปลอดภัย ปี 2550- 2553

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านความปลอดภัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 53757f82-66d4-4d7d-8e41-11ab88ff74fb
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพมหานคร ความปลอดภัย
Visibility Public
Dataset create date November 25, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
Contact Email bangkok.sed@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
รายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม จำแนกตามภูมิภาค (โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ)
Last update dataset : May 12, 2024  
csv