ข้อมูลจุดฝืดด้านการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจุดฝืดด้านการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจุดฝืดด้านการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b2179bef-28a4-4cfb-af3d-3a15384a34a8
Tags จราจร จุดฝืด ติดขัด ถนน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date January 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการจราจรและขนส่ง
Contact Email ttd4bkk@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักการจราจรและขนส่ง
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ระยะทางในความรับผิดชอบตามลักษณะผิวทางและภารกิจ
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx csv
ความหนาแน่นของการจราจร คือ จำนวนยานพาหนะที่ครอบครองพื้นที่ผิวจราจรใน 1 ช่องจราจร โดยกำหนดระยะทางจาก จุด ก ไป จุด ข และหน่วยที่แสดงค่าความหนาแน่นของการจราจรเป็น คัน/กม. หรือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf