ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
Rating
Organizations : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียวชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป)น้ำมันไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d5345511-055f-4888-a897-93925950b7d1
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชนิดที่ 1 น้ำมันเตา ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
Visibility Public
Dataset create date March 21, 2018
Maintain date October 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายอัคคเดช ประทีปแก้ว
Contact Email akkadet@doeb.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ประกอบด้วย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 น้ำมันเตา ชนิดที่ 5 เป็นข้อมูลรายจังหวัด...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ตารางแสดงปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : October 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
Last update dataset : October 12, 2023  
csv