ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

Data source cannot be displayed.
ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5e5ce788-5c2d-4d05-9892-882de83f4495
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Visibility Public
Dataset create date June 7, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวทิพรัตน์ บุญปล้อง
Contact Email damrongthamns@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show