ข้อมูลการติดตามรถ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการติดตามรถ
Rating
Organizations : การรถไฟแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลรถเข้า-ออกผังควบคุมการเดินรถ เวลาช้า สาเหตุ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการติดตามรถ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key be6d1640-d64b-4d76-ac52-8d6f1aff64dc
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ติดตามรถ เดินรถ
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2023
Maintain date June 19, 2023
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ดลพัฒน์ ภูมิผล ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 6 กองควบคุมการเดินรถ
Contact Email datawarehouse.srt@railway.co.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Data Format
  • PDF
  • อื่นๆ
XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
Open Data Common, Others License
Data Language ไทย
High Value Dataset Show