ตารางข้อมูลน้ำเสีย_สถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตารางข้อมูลน้ำเสีย_สถานประกอบการ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

การบำบัดน้ำเสีย,สถานประกอบการ,ปริมาณน้ำเสีย

Data source cannot be displayed.
ตารางข้อมูลน้ำเสีย_สถานประกอบการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 92c20e9b-fae8-4ac6-8ac6-c2e55522cd96
Tags เศรษกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 7, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person นายวิเชษ โกฏฐา
Contact Email envibangkhen@gmail.com
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval เดือน
Geo Coverage อำเภอ
Data Source สถานประกอบการ
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
ให้เมื่อร้องขอ
Accessible Condition ให้เมื่อร้องขอ
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language
    High Value Dataset No Show