(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของ สมอ. โดยแสดงรายการหนังสือที่มีผู้ใช้บริการซื้อมากที่สุด 10 อันดับแรกเรียงตามลำดับ

Data source cannot be displayed.
(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9e354eda-0233-4ece-bb7b-834d39100583
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags มอก. best seller มอก. ขายดี
Visibility Public
Dataset create date November 3, 2023
Maintain date April 11, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Data Format อื่นๆ
url
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect อื่นๆ
ผู้ใช้บริการต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการ ประชาชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
URL https://www.tisi.go.th/website/service/bestseller
Data Language ไทย
Created date 2023-11-03
Last updated date 2023-11-03
High Value Dataset No Show