(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์ (https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index) ของ สมอ. โดยแสดงรายการหนังสือที่มีผู้ใช้บริการซื้อมากที่สุด 10 อันดับแรกเรียงตามลำดับ

Data source cannot be displayed.
(มอก./มตช.) 10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller) ประจำเดือน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 9e354eda-0233-4ece-bb7b-834d39100583
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ มอก. best seller มอก. ขายดี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 3 พฤศจิกายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 11 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
อีเมลผู้ติดต่อ somlak@tisi.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
url
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ผู้ใช้บริการต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการ ประชาชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tisi.go.th/website/service/bestseller
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2023-11-03
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-11-03
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง