ขนาดตัวอักษร |    
ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter
  • รายละเอียดของความตกลง FTA แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และ 2) FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
  • วันที่ประเทศสมาชิกลงนามและให้สัตยาบัน
  • สาขาที่เกี่ยวข้องในความตกลง
  • สถานะล่าสุดของความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา
Data source cannot be displayed.
ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7ea9320d-315e-472b-b937-a8aa53e48bdd
คำสำคัญ ASEAN FTA ความตกลง ความสะดวกทางการค้า บริการ ปกป้อง ภาษี มีผล สินค้า เจรจา โควตา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ dtn@dtn.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ความตกลง
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://203.209.117.48:8180/dtn-services/negotiate?CountryId=&CountryId2=&NegoName=&NegoYear=2020&limit=&offset=
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2015-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-12-20
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานสถิติการให้บริการผู้ป่วยด้านทันตกรรมของสถาบันทันตกรรม โดยแยกตามสาขาเฉพาะทางด้านทันตกรรม และช่วงเวลาของคลินิกที่ให้บริการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA (Free Trade Agreement) จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
api xlsx
ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์จะมีการใช้งานอยู่ 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค๊ด (Com Code)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
api xlsx