ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fda64f8e-9e38-43dc-8edc-37fdcfe9e625
คำสำคัญ ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์)
อีเมลผู้ติดต่อ sds@onde.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา งานวิชาการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-18
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-11-29
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง