ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ตามปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fda64f8e-9e38-43dc-8edc-37fdcfe9e625
Tags ข้อมูลจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date March 3, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์)
Contact Email sds@onde.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ตำบล
Data Source งานวิชาการ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Created date 2021-10-18
Last updated date 2021-11-29
Reference Data Yes
High Value Dataset Show