ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตำบล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f7924f82-7a37-416f-99c3-63ded72ee70f
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ รัฐบาล สภาองค์กรชุมชน โครงการภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ codiict@codi.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ยอดสะสมผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มกราคม 2565  
api
ยอดผู้มาใช้บริการสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 6 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มกราคม 2565  
api
ยอดสะสมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 5 ธนวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มกราคม 2565  
api