ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน จำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 85f226b8-422a-4d66-bd30-1d929e8dbd57
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ร้อยเอ็ด
ป้ายกำกับ สถาบันการศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ มนัญญา สมหนองบัว
อีเมลผู้ติดต่อ mananya@ret2.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยการอาชีพเบตงเป็นสถานศึกษาสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โดยเริ่มดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2539...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2564  
api
จำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ที่ผ่านการเห็นชอบโดยกรมการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv