ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนนักเรียน จำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
xls