ขนาดตัวอักษร |    
สถิติข้อมูลการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ข.10
คะแนนความนิยม
องค์กร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
facebook   twiter

การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Data source cannot be displayed.
สถิติข้อมูลการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ข.10
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 93b3ab99-829c-4339-9e81-e5eb5c068069
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ป้ายกำกับ พื้นที่ให้บริการ สถิติการให้บริการ
ชื่อผู้ติดต่อ ชนัดดา ชาญณรงค์
อีเมลผู้ติดต่อ chanaddac@pwa.co.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2564  
docx