ความกดอากาศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ความกดอากาศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)

Data source cannot be displayed.
ความกดอากาศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b8430aca-3128-4e8a-9e8d-c2186bc19235
คำสำคัญ pressure weather ความกดอากาศ สภาพอากาศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 31 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ งานโทรมาตร/งานวิทยาการข้อมูลน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ telem@hii.or.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา งานโทรมาตร
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Non-Commercial (Any)
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2012-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-03-05
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝน ที่วัดได้ในแต่ละชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ (AWS) ทั่วประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv,xml,json
อุณหภูมิรายชั่วโมง ที่ตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ องศาเซลเซียส (ºC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv
ความชื้นสัมพัทธ์รายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการวัดคือ เปอร์เซ็นต์ (%)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
url csv