คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์

Data source cannot be displayed.
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ddc2aa47-fd26-423d-91ff-c21ef08bd1a0
คำสำคัญ กรมประชาสัมพันธ์ การจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์ ร้องเรียนกรมประชาสัมพันธ์ เสนอข้อคิดเห็นกรมประชาสัมพันธ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร
อีเมลผู้ติดต่อ prcc.prd@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.prd.go.th/th/file/get/file/20240426a1b1bc1df0b2de98c83e621d1185e509162321.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls csv