รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจในระยะเวลาหนึ่ง

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c8b99ed0-6a8c-4620-967f-60377e9eff24
คำสำคัญ การรับรู้ข้อมูลข่าว การเปิดรับสื่อ ขยายโอกาส นโยบายภาครัฐ ประเด็นที่ประชาชนสนใจ พฤติกรรมการรับสื่อ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เศรษฐกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ rd.prd62@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ข้อมูลดิบการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน (Pulse Survey)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://plan.prd.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-04-26
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 มิถุนายน 2567  
csv api
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
json csv
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf xlsx