การประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ครอบคลุมโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

Data source cannot be displayed.
การประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fc2a2034-c801-4bff-b767-523a03788732
คำสำคัญ การประเมินผล รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สำรวจ เท่าทันสื่อ โครงการประชาสัมพันธ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ prd.evaluation@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา การประเมินผลโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://plan.prd.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจยอดขายรายไตรมาสเพื่อเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการของสถานประกอบการ การสำรวจนี้ครอบคลุม สถานประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv