แผนพัฒนาดิจิทัล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาดิจิทัล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาดิจิทัล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b4de985f-b5c1-4347-aa7a-12de3a9008b7
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ Digital Development การพัฒนาดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์องค์กร ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แผนดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัล แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@prd.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม www.prd.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2567  
url xlsx csv
ข้อมูลการแจ้งเหตุผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url
ข้อมูลการคัดกรองผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url