แบบประเมิน PHQ-9 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แบบประเมิน PHQ-9
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมสุขภาพจิต
facebook   twiter

สามารถประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน Mood Delight ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่มีปัญหาอารมณ์เศร้า โดยมีแบบประเมินความเครียด แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า ความรู้เบื้องต้นในภาวะซึมเศร้าที่มีอาการเล็กน้อย หากมีอาการมากขึ้น สามารถที่จะปรึกษาตามช่องทางต่าง ๆ ที่แนะนำไว้ในแอปพลิเคชัน กรณีมีอาการของโรคซึมเศร้า สามารถที่จะไปสถานบริการเพื่อการตรวจรักษา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวการปฏิบัติตัวของญาติ และการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในทุกมิติ พัฒนาโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Data source cannot be displayed.
แบบประเมิน PHQ-9
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b41c6802-aa55-4940-a205-f74f4b87217f
คำสำคัญ PHQ-9 ความเครียด ตรวจอาการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข สุขภาพจิต เครื่องมือ แบบประเมิน แบบประเมินความเครียด โรคซึมเศร้า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบประเมิน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ prasri@dmh.mail.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา พันธกิจหน่วยงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
URL ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaidepression.com
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรม สุขภาพจิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ในการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx