ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพิกัดหน่วยงาน พม.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดหน่วยงาน พม.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b688f934-fd9f-474f-a13a-077fee8061cb
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 ตุลาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ป้ายกำกับ หน่วยงานภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อีเมลผู้ติดต่อ data.ictc@m-society.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล http://mis.m-society.go.th/ข้อมูลหน่วยงานสังกัด พม.
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License