ข้อมูลพิกัดหน่วยงาน พม. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพิกัดหน่วยงาน พม.
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
facebook   twiter

ที่อยู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดหน่วยงาน พม.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b688f934-fd9f-474f-a13a-077fee8061cb
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags หน่วยงานภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date October 9, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Contact Email data.ictc@m-society.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition http://mis.m-society.go.th/ข้อมูลหน่วยงานสังกัด พม.
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show