ขนาดตัวอักษร |    
การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ทางอากาศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการกงสุล
facebook   twiter

ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563

Data source cannot be displayed.
การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ทางอากาศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 35f9c9d8-0aea-426e-bbd4-5ca79d1e31ae
วันที่สร้างชุดข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ทั่วโลก
ป้ายกำกับ COE COVID Thailand's Certificate of Entry เข้าประเทศ เดินทางเข้าประเทศไทย โควิด
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม
อีเมลผู้ติดต่อ th.pumkokruk@mfa.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และ API : https://covid19.ddc.moph.go.th/...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 ตุลาคม 2564  
xlsx csv api
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
pdf