ขนาดตัวอักษร |    
ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร (2563)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร (2563)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 856632b9-d27b-4eb8-8580-e3ade5852379
คำสำคัญ การพัฒนาเมือง ตัวชี้วัด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
อีเมลผู้ติดต่อ Pipd@bngkok.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  การดําเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
  pdf
  การดําเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
  pdf
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  csv