ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ba6a171b-1ce3-4ccf-b4fc-c6428fa05b28
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ หมู่บ้าน
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ป้ายกำกับ ข้อมูลสถิติ จปฐ 2562 สถิติทางการ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
อีเมลผู้ติดต่อ bmn.nrd@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาของประเทศไทย ปีการผลิค 2563 หรือ ปีการเพาะปลูก 2563/2564 และประมาณการปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 ตุลาคม 2564  
pdf
ข้อมูลรายงานสถิติตรวจพิสูจน์กรมราชทัณฑ์, ข้อมูลรายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564  
url
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 สิงหาคม 2564  
pdf xls