ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ba6a171b-1ce3-4ccf-b4fc-c6428fa05b28
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags ข้อมูลสถิติ จปฐ 2562 สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date February 24, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Contact Email bmn.nrd@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Last update dataset : April 15, 2024  
pdf url
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx