การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
facebook   twiter

การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔

Data source cannot be displayed.
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 02abf36c-47b2-4623-bc41-2866f79c00d2
คำสำคัญ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศ ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ไซเบอร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 16 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 16 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
อีเมลผู้ติดต่อ thaicert@ncsa.or.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://ncsa.gdcatalog.go.th/dataset/https-www-ncsa-or-th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-11-19
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2567  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายเว็บไซต์ ทส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ประกาศภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf