การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
facebook   twiter

การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔

Data source cannot be displayed.
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 02abf36c-47b2-4623-bc41-2866f79c00d2
Tags ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศ ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ไซเบอร์
Visibility Public
Dataset create date April 16, 2024
Maintain date April 16, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญ
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
Contact Email thaicert@ncsa.or.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://ncsa.gdcatalog.go.th/dataset/https-www-ncsa-or-th
Data Language ไทย
Created date 2021-11-19
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์
Last update dataset : June 16, 2024  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ประกาศภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf