แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

กรอกผ่านตัวเว็บ

Data source cannot be displayed.
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a48cdb6c-1f5c-4a90-8c27-a08228ccec94
คำสำคัญ การให้บริการสารสนเทศ ความพึงพอใจ แบบสอบถาม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 15 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ BICT_MOE@sueksa.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา แบบพึงพอใจในการเข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/1FGzHS2DirakgItLR_HuJ99asXlYTSZ6peoSgoFoQYmM/edit?usp=sharing
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf
  เครื่องมือเก็บรวบรวม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv json