หน่วยงานต้นสังกัดที่ สมศ. ต้องประเมินภายนอก (ระดับกรม) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
หน่วยงานต้นสังกัดที่ สมศ. ต้องประเมินภายนอก (ระดับกรม)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
facebook   twiter

ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ของสถานศึกษา ที่ขอรับการประเมินคุณภาพาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) "สมศ." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานต้นสังกัดที่ สมศ. ต้องประเมินภายนอก (ระดับกรม)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d8deb32d-7c57-40fd-b597-276eb9df0a99
คำสำคัญ ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤศจิกายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ support@onesqa.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง