ขนาดตัวอักษร |    
โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

http://dp2.bangkok.go.th/mobile/ โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b45168a1-eba6-4b74-b1b7-69f5f6b4cd01
คำสำคัญ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ โครงการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 มิถุนายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ฯ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
  csv
  ข้อมูลการสำรวจ Thailand Digital Outlook โดยอ้างอิงตามกรอบ OECD มีการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 - 2564
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  pdf
  ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  csv