ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter

หน่วยงานของกรมที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dcb4864d-cd69-4da6-9efd-26f020dca85b
คำสำคัญ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สัณหภัค นิลสัย
อีเมลผู้ติดต่อ sunhapukn@ditp.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1ครั้ง/วัน
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
สำนัก
แหล่งที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • XML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สำนัก
URL ข้อมูลเพิ่มเติม drive.ditp.go.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2559-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2564-08-17
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลแสดงรายชื่อหน่วยงาน(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯและกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม) ที่รับคำขอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
csv