แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปี 2565

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5b601e56-de13-4f0f-b97c-c520c2f37e63
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
คำสำคัญ งานต่างประเทศ ราชภัฏกำแพงเพชร วิเทศสัมพันธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์
อีเมลผู้ติดต่อ chotirada@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=377&lang=TH
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Image
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อบริการวิชาการและการศึกษา
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=355&lang=TH
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-21
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-21
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2567  
pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2567  
ppt pdf
รายงานผลสัมฤทธิ์และการบรรลุค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายปี และระยะ 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
url