ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร 88 แห่ง ประกอบด้วย อบจ.1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และ อบต. 63 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1644eb24-8083-4bb1-9cef-9fb65010b184
วันที่สร้างชุดข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ นางอัญชนา คำดา
อีเมลผู้ติดต่อ anchanada09@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attribution อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ผลงานที่ดัดแปลงนั้นจะต้องกำกับด้วยสัญญาอนุญาตเงื่อนไขเดียวกันกับต้นฉบับ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License